مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
  برترین های جشنواره  
  برترین های جشنواره خوارزمی