مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
 
  ای پدر ، ای مادر  
 
 

نشانی پستی:
خیابان شریعتی ، خیابان یخچال ، میدان هدایت ،خیابان شیفته پلاک 24
 

تلفن:22792148

آدرس سایت:www.iman.sch.ir