ای پدر ، ای مادر  

نشانی پستی:
خیابان شریعتی ، خیابان یخچال ، میدان هدایت ،خیابان شیفته پلاک 24
 

تلفن:22792148

آدرس سایت:www.iman.sch.ir                            

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.