درج مطلب  
 
دانستنی های قران
 
پروشات فردوسی پایه هشتم
 
اصول دین
دانش آموز نرگس مفیدی
نکات جالب قران
دبیر محترم خانم احمد زاده
نگار شایگان پایه هفتم
روزه چیست
دبیر محترم خانم آقا رجبی
 
 
سارا امینی فر پایه هفتم
 
 
 
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  قران   
 
 
 
سر آغاز گفتار نام خداست  
      که رحمتگر و مهربان خلق راست
ستایش بود ویژه کردگار                       که بر عالمین است پروردگار
که بخشنده ومهربان هست نیز             بود صاحب عرصه ی رستخیز
تو را می پرستیم و تنها و بس              نداریم یاور به غیر از توکس
بشو هادی ما به راه راست                   ره آنکه منعم ز نعمات توست
نه آنان که خشمت بر ایشان رواست   نه آنها که هستند گمره ز راست