درج مطلب
 
 
دانستنی های قران
 
پروشات فردوسی پایه هشتم
 
اصول دین
دانش آموز نرگس مفیدی
نکات جالب قران
دبیر محترم خانم احمد زاده
نگار شایگان پایه هفتم
روزه چیست
دبیر محترم خانم آقا رجبی
 
 
سارا امینی فر پایه هفتم
 
 
 
 
     
 
     
قران 
 
 
 
 
سر آغاز گفتار نام خداست  
      که رحمتگر و مهربان خلق راست
ستایش بود ویژه کردگار                       که بر عالمین است پروردگار
که بخشنده ومهربان هست نیز             بود صاحب عرصه ی رستخیز
تو را می پرستیم و تنها و بس              نداریم یاور به غیر از توکس
بشو هادی ما به راه راست                   ره آنکه منعم ز نعمات توست
نه آنان که خشمت بر ایشان رواست   نه آنها که هستند گمره ز راست