مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
   
قرآن
 
قرآن 604 صفحه ای هماهنگ با کتاب درسی
 
     
   
امتحان قرائت قرآن هفتم و هشتم
 
     
   
لیست نمرات قرآن هفتم وهشتم
 
     
   
قرآن نهم
 
     
   
قرآن هشتم
 
     
   
قرآن هفتم
 
     
   
نیایش
 
 
 
 
سر آغاز گفتار نام خداست  
      که رحمتگر و مهربان خلق راست
ستایش بود ویژه کردگار                       که بر عالمین است پروردگار
که بخشنده ومهربان است نیز             بود صاحب عرصه ی رستخیز
تو را می پرستیم و تنها و بس              نداریم یاور به غیر از توکس
بشو هادی ما به راه درست                   ره آنکه منعم ز نعمات توست
نه آنان که خشمت بر ایشان نماست   نه آنها که هستند گمره ز راست
شاعر: امید مجد