مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
   
کادر آموزشی و علمی
 

همکاران آموزشی مدرسه

 1- گروه دینی و قرآن - پرورشی :

 • کبری اسکندری
 • زهرا میر حق جو
 •  
 • 2- گروه عربی :

              حمیده برواره

3- گروه ادبیات :

 • پری احمد زاده
 •  

 4- گروه علوم تجربی :

 • راحله رحیمی پور
 • پروين بيطرفان

5- گروه زبان خارجه :

 • فاطمه خدایی

6- گروه ریاضی :

 • لیلا محمدی
 • معصومه انواری
 • پروین رهبری فرد

 7- گروه کار و فن آوری :

 • مهری ربیعی فراهانی

  8-گروه تربیت بدنی :

 • سیده سودابه قارونی

 9- گروه مطالعات اجتماعی :

 • رضوان عبدالهیان
 •