کادر آموزشی و علمی  

همکاران آموزشی مدرسه

 1- گروه دینی و قرآن - پرورشی :

 • کبری اسکندری
 • زهرا میر حق جو
 • شهناز پناهی
 • 2- گروه عربی :

              حمیده برواره

3- گروه ادبیات :

 • پری احمد زاده
 • فاطمه علی پور فطرتی

 4- گروه علوم تجربی :

 • راحله رحیمی پور
 • پروين بيطرفان

5- گروه زبان خارجه :

 • سعیده منتظری

6- گروه ریاضی :

 • مژگان افتخار
 • معصومه انواری
 • فریده میر ابوالفتحی

 7- گروه کار و فن آوری :

 • مهری ربیعی فراهانی

  8-گروه تربیت بدنی :

 • سیده سودابه قارونی

 9- گروه مطالعات اجتماعی :

 • افتخار هجرتي
 • پریوش پناهی
 • رضوان عبدالهیان
 •  

 

 

 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.