آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آمادگی دفاعی  
بانک سوالات مفهومی آمادگی دفاعی
 

 
بانک سوالات درس آمادگی دفاعی
پایه نهم قسمت اول
 
 
 
بانک سوالات درس آمادگی دفاعی
پایه نهم قسمت دوم