مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
 

اخبار/مقالات


هیچ خبری یافت نشد.
 
 

اردو و بازدید 95-94

اردوی صبحانه و ناهار سالم
 
اردوی صبحانه و ناهار سالم
ویژه روز دانش آموزان سه شنبه 94/8/12
 
 

درج مطلب

 
 

اردو و بازدید سال 94-93

 
پایه هفتم
 
  1.  مهرماه  اردوی تشویقی : رفتن به پارک قیطریه                                          
  2.   دیدن فیلم درسینما  
  3. رفتن به پارک پرندگان در تاریخ 93/9/9
  •  
 
 
پایه هشتم
 
 مهرماه : دیدن فیلم در سینما
 
 
 اردوی تشویقی : رفتن به پارک قیطریه
 
 
 
 

اردو ها و بازدید ها

  • بازدید از موزه دکتر حسابی
  • بازدید از موزه تاریخ
  • بازدید از سازمان نقشه برداری
  • برگزاری اردوی لواسان
  • سفر به مشهد ویژه دانش آموزان ممتاز  
  •