اخبار/مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
اردو ها و بازدید ها  

 • بازدید از موزه دکتر حسابی
 • بازدید از موزه تاریخ
 • بازدید از سازمان نقشه برداری
 • برگزاری اردوی لواسان
 • سفر به مشهد ویژه دانش آموزان ممتاز  
 •      
   
  اردو و بازدید سال 94-93  
   
  پایه هفتم
   
  1.  مهرماه  اردوی تشویقی : رفتن به پارک قیطریه                                          
  2.   دیدن فیلم درسینما  
  3. رفتن به پارک پرندگان در تاریخ 93/9/9
  •  
   
   
  پایه هشتم
   
   مهرماه : دیدن فیلم در سینما
   
   
   اردوی تشویقی : رفتن به پارک قیطریه
   
   
       
   
  درج مطلب  
       
   
  اردو و بازدید 95-94  
  اردوی صبحانه و ناهار سالم
   
  اردوی صبحانه و ناهار سالم
  ویژه روز دانش آموزان سه شنبه 94/8/12