تاریخچه  
 آموزشگاه ایمان  سال 1365 تاسیس شده است.
از سال  1389خانم رجبی مدیریت این واحد را به عهده گرفنه اند، که تا کنون توانسته اند با اتکال به خداوند متعال و استمداد از افراد خیر خارج مدرسه و پدران و مادران دلسوز و همراه، این واحد آموزشی را این چنین از نظرکیفی و کمی ارتقا بخشند.
 
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.