مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
   
آموزش های فوق برنامه 95-94
 
طرح مدرسه آماده
آموزش دانش آموزان در رابطه با بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل و...
مهر ماه
     
   
آموزش های فوق برنامه سال 93-94
 
 
آموزش مانور زلزله
 آموزش مانور زلزله در سر صف و کلاس داده شد و بطور عملی
در  مورخه 93/9/8 در کلاس اجرا گردید.
  
---------------------------------  
 
آموزش و اجرای طرح آهن یاری
 
خانم قارونی دبیر تربیت بدنی با دانش آموزان در رابطه با این طرح آموزش های لازم را دادند و دانش آموزان به مدت 16 هفته هر هفته یک قرص آهن از طرف مدرسه دریافت نموده و میل نمایند.
 
 
 
 
 
     
   
آموزش های فوق برنامه
 

  • طرح مدرسه در دست دانش آموزان ( 3 دوره )
  • تشکیل کلاس رایانه ویژه دانش آموزان و اولیا
  • تشکیل کلاس زبان
  • بررسی فعالیت ها نوروزی دانش آموزی
  •