آموزش های فوق برنامه 95-94  
طرح مدرسه آماده
آموزش دانش آموزان در رابطه با بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل و...
مهر ماه
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آموزش های فوق برنامه سال 93-94  
 
آموزش مانور زلزله
 آموزش مانور زلزله در سر صف و کلاس داده شد و بطور عملی
در  مورخه 93/9/8 در کلاس اجرا گردید.
  
---------------------------------  
 
آموزش و اجرای طرح آهن یاری
 
خانم قارونی دبیر تربیت بدنی با دانش آموزان در رابطه با این طرح آموزش های لازم را دادند و دانش آموزان به مدت 16 هفته هر هفته یک قرص آهن از طرف مدرسه دریافت نموده و میل نمایند.
 
 
 
 
 
   
  آموزش های فوق برنامه  

  • طرح مدرسه در دست دانش آموزان ( 3 دوره )
  • تشکیل کلاس رایانه ویژه دانش آموزان و اولیا
  • تشکیل کلاس زبان
  • بررسی فعالیت ها نوروزی دانش آموزی
  •