آموزش های فوق برنامه 95-94  
طرح مدرسه آماده
آموزش دانش آموزان در رابطه با بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل و...
مهر ماه
     
 
آموزش های فوق برنامه  

 • طرح مدرسه در دست دانش آموزان ( 3 دوره )
 • تشکیل کلاس رایانه ویژه دانش آموزان و اولیا
 • تشکیل کلاس زبان
 • بررسی فعالیت ها نوروزی دانش آموزی
 •      
   
  آموزش های فوق برنامه سال 93-94  
   
  آموزش مانور زلزله
   آموزش مانور زلزله در سر صف و کلاس داده شد و بطور عملی
  در  مورخه 93/9/8 در کلاس اجرا گردید.
    
  ---------------------------------  
   
  آموزش و اجرای طرح آهن یاری
   
  خانم قارونی دبیر تربیت بدنی با دانش آموزان در رابطه با این طرح آموزش های لازم را دادند و دانش آموزان به مدت 16 هفته هر هفته یک قرص آهن از طرف مدرسه دریافت نموده و میل نمایند.