آیین نامه ها و مقررات  
آیین نامه اجرایی آموزش و پرورش
 
 
آیین نامه ارزشیابی آموزش و پرورش
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.