مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
   
درج مطلب
 
اسامی دانش آموزانی که در طرح تولید محتوی این واحد آموزشی همکاری داشته اند بدینوسیله از زحمات این عزیزان قدر دانی می گردد
دانش آموزان عزیز پایه هفتم خانم ها :
نژادی، قصیوند، نجاری، تاج، حمیدی فر، حیاتی پور، آرائی، سراج، مرادی، ابطحی، سیفان، همایون فر، دولتشاهی، رضایی، کرمی، احمدی، آزاد، والی، پور ساطع، زنبقی، سخایی، مهدیخانی، ثروتی
دانش آموزان عزیز پایه هشتم خانم ها :
روشنیان، طباطبایی، امینی، پورنگ، تقوی، کردانی، رحمانی، سوری، جلالی، آگه پاک،مقیمی، مهدیخانی، یوسفی، نوری خراسانی، اثنی عشری، سبزواری، مقدم، باقری، رضاخانی، بهمن آبادی
دانش آموزان عزیز پایه نهم خانم ها :
 ملکی، محمدی، ابطحی، حضرتی، شعبانی، فخاری، آب روشن، امامی، اسمعیلی، رفیعی، آل معصوم، اکبری، زارعی، دربندیان،
 
     
 
بروشور برنامه ملی درسی
 
 
اهداف تعالی مدیریت
 
 
 
 
10محور کلیدی برنامه تعالی مدیریت
 
 
 
   
درج مطلب
 
 
میثاق نامه
 
 
شرح کلی وظایف دانش آموزی