ادبیات  
 
درس دهم
دانش آموزان مختار شاهی، شیشه ساز ، پرویزی ، فرهمند
 
 
     
 
ادبیات  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
اخبار/مقالات  
درس ۸ ادبیات هشتم
درس 8 ادبیات هشتم نوجوان باهوش
کار گروهی دانش آموزان عزیز
کنگرلو - نهاردانی- بی باک - شهرابی - مسعودی- علمشاهی

درس ۱۲ ادبیات هشتم
درس 12 ادبیات هشتم ادبیات انقلاب
دبیر خانم فطرتی
گروه 5 دانش آموزان
بیانگر - رحمانی - اسد علیزاده - احمدی- جورابچی - ملکی

درس۶ ادبیات هشتم
درس 6 ادبیات هشتم
دبیر محترم خانم فطرتی
آداب نیکان
دانش آموزان عزیز
جلالی- میلانی- علیمردانی- وفایی - قاسمی- ندیمی
 

درس ۶ ادبیات هفتم
درس 6 ادبیات هشتم
دبیر محترم خانم فطرتی
علم زندگانی
دانش آموزان عزیز گروه
     
 
اخبار/مقالات  
درس ا ادبیات هفتم
درس اول ادبیات هفتم
دبیر محترم خانم فطرتی
دانش آموزان عزیز : مهسا سادات ابطحی- فاطمه آرانی-
بهار بیگدلی- تینا تاج- پارمیدا حمیدی فر

ادبیات
ادبیات هفتم  اسوه نیکو درس 12
خانم فطرتی
دانش آموز زهره تنها
ادبیات هفتم درس 12.
 

ادبیات
زندگانی همین لحظه هاست
سرکار خانم فطرتی
دانش آموزان عزیز
مبصری- شکوهی- ال معصوم- هجرانی

ادبیات هفتم درس ۱۶
ادبیات هفتم درس 16
دانش آموز عزیز مانا مکری
     
 
ادبیات  
 
ادبیات هفتم درس اول زنگ آفرینش
دبیر محترم خانم فطرتی
دانش اموزه زهره مهدوی
 
 
 
 
ادبیات هفتم درس اول پروین اعتصامی
دبیر محترم خانم احمد زاده
دانش آموز نرگس جامه بزرگ