فضا ها و امکانات  
مدرسه ایمان

 

ساختمان دو طبقه :

طبقه اول : شامل دوایر اداری ،سالن اجتماعات ، نمازخانه

طبقه دوم : شامل دفتر معاونت و کلاس های درس

کل مساحت مدرسه: 1000متر مربع

1000 متر زیر بنا و 350 متر مساحت حیاط می باشد.

کتابخانه ، آزمایشگاه ، سایت رایانه،کارگاه و اتاق ورزش در قسمت های مختلف حیاط قرار دارد.