آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  تعالی معلمان  
 
اسامی همکارانی که در آزمون سند تحول
نمره برتر کسب نموده اند
خانم ها : منتظری ، عبدالهیان، هجرتی، میرحق جو، انواری، حیاتی پور، قارونی، افکار، رحیمی پور، بیطرفان، رضوانی مقدم، اسکندری
 
 
میثاق نامه معلمان
 
بروشور برنامه ملی درسی
 
اهداف تعالی مدیریت
 
 
10 محور کلیدی برنامه تعالی مدیریت
 
وظایف گروه ها