آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  درج مطلب  
 
 
بهداشت روان
 
  گزارش آسیب های اجتماعی
 
 
 
 
موضوع آسیب های اجتماعی
 
 
 
   
  بهداشت روان  
 
بهداشت روان
 کاری از مشاوره محترم مدرسه
خانم افکار
 
 
مهارت حل مسله
 کاری از مشاوره محترم مدرسه
خانم افکار
 
عادت های صحیح مطالعه
 کاری از مشاوره محترم مدرسه
خانم افکار