آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تست علوم

 دانش آموزان پایه نهم
آزمون علوم
10سوال و زمان پاسخگویی 10 دقیقه
 روز پنچ شنبه ساعت 11 صبح الی11/10

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  مطالعات اجتماعی هفتم  
 
آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران
درس 19 مطالعات هفتم
 
 
 
عقاید و سبک زندگی مردم در ایران
 
مطالعات هفتم درس 23
 
   
  مطالعات نهم  
   
  مطالعات اجتماعی  
تولید محتوی درس 8  پایه هشتم
رسانه ها در زندگی ما
دانش آموز نرگس جامه بزرگ
 
 
تولید محتوی امام مهدی (ع) پایه هشتم
زندگینامه امام مهدی (ع)
دانش آموز نرگس جامه بزرگ