درج مطلب  
مراسم های سال 96- 95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
     
 
هفته سلامت  
 
 
هفته سلامت را گرامی می داریم
 
     
 
هفته سلامت روان  
 
 
 
 
 
 
     
 
جشن جوانه ها   
     
 
فعا لیتهای انجام شده سال 94-93  
 
  بزرگداشت ایام الله
 
 مراسم ها عبارتند از : 
 جشن جوانه ها- بازگشایی مدرسه - هفته دفاع مقدس - عید غدیر - عید قربان - ایام محرم - گرامی داشت روز دانش آموز-
شورای دانش آموزی - شهردار  مدرسه- هفته سلامت -
هفته دیابت-
 
     
 
محرم  
 
بار الها دستم را بگیر
 
 
اجرای مراسم زیارت عاشورا هر روز صبح 
 برنامه روضه خوانی ،دعای دسته جمعی،پذیرایی
 
 
اجرتان با الله
 
 
     
 
هفته دیابت  
 
 
 هفته دیابت را گرامی می داریم
 
     
 
اخبار/مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
اخبار/مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.