مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
   
علوم
 
 
تدریس دبیر محترم خانم رحیمی