مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
 

علوم

 
تدریس دبیر محترم خانم رحیمی