مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
 
  علوم  
 
 
 
تدریس دبیر محترم خانم رحیمی