برندگان مسابقات قرانی و فرهنگی ،هنری  
اسامی برندگان مسابقات قرانی و فرهنگی، هنری
 
 
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان

سوالات مسابقه كتاب خواني ويژه دانش آموزان

از كتاب نوجواني 2

1-ملاك واقعي بزرگ شدن چيست ؟

2-تفكر عمقي نوجوان در باره خود باعث چه چيزهايي مي شود ؟

3-براي سازگاري با محيط از چه مواردي بايد آگاهي داشته باشيم ؟

4سازگاري در خانه و خانواده چه كمكي به نوجوان مي كند؟

5-چرا آدمهاي منطقي از ضعف هايشان نمي ترسند ؟

6-تفاوت مهم بين نوجوان با بزرگسال را بنويسيد ؟

7-موانع ذهني براي تصميم گيري كدامند چهار مورد را نام ببريد ؟

8-بي نظمي در رفتار باعث ............مي شود .

9-يكي از دلايل اصلي مشكلات دروني ما.........آن است .

10-آرامش يعني...............................براي حل مشكلات .

11-در مواقعي كه دليل اضطراب خود را نميدانيم مراجعه به ..........لازم است .

12-بزرگ ومستقل بودن از لحاظ فكري و رواني چه  علامتهايي دارد ؟آنها را فقط نام ببريد.

13-اولين و مهمترين شرط براي يادگيري موفق چيست ؟

14-براي داشتن ارتباط مؤثر ...............بودن خيلي مهم است .

15-بايد در انتخاب دوست و صميمي شدن با افراد.................كرد .

16-انسان مي تواند با خيلي ها آشنا باشد ولي  لازم نيست باهمه...............باشد.

17-هدف از دوستي ها فقط بگو بخند وشوخي نيست .دوستان بايد باعث اصلاح............يكديگر باشند.

18-..................اعتقاداتي هستند كه گرايش ها و اعمال ما را تعيين و هدايت مي كنند .

19-كسي كه نگاه مثبت به زندگي و شخصيتش دارد به چه چيزهايي اهميت مي دهد؟

20-مهم ترين نشانه هاي شهروندي چيست ؟

                                                                          

                                                                         با تشکر مسئول کتابخانه

                                                                                           شعبانی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

مسابقه کتابخوانی ویژه اولیا

سؤالات مسابقه كتاب خواني ويژه اوليا ء

از كتاب بلوغ و سلامتي نوجوان

1-چرا لازم است كه نوجوانان در دوران بلوغ تحت مراقبت و تعليم و تربيت صحيح قرار بگيرند ؟

2-آيا بلوغ يك نوع تولد مجدد است ؟

3-براي تأمين سعادت فرزندان چه كارهايي از اوايل دوره جواني ودوران رشد و  نمو عقلي لازم است انجام گيرد ؟

4-با آغاز بلوغ نوجوان ميل و توجه به .............مي يابد .

5-باانقلاب مهم حياتي بلوغ در آن واحد هم ...........به شدت تحريك و تقويت شده و ثابت مي گردد وهم ..........

6-چرا وجود ديگران در سرنوشت نوجوان به طور مستقيم منشأ اثر مي شود .

7-بعد از بلوغ سرنوشت اولاد از اختيار ..........خارج شده و در اختيار دوستان او قرار مي گيرد .

8- هر قدر سرمايه روحي و فكري طفل از فضايل اخلاقي و انديشه پاك بيشتر باشد در هنگام .............امكان و توفيق بيشتري براي .ح.........در اختيار دارد.

9-يكي از خصوصيات مهم انساني كه او را از ساير موجودات ممتاز مي كند چيست ؟

10-............در  دوستي ركن است و  بدون آن...........ايجاد نمي شود .

                                                                             با تشكر مسئول كتابخانه

                                                                                          شعباني


     
 
مسابقه مقاله نویسی  
 مسابقه مقاله نویسی
 جشنواره نوجوانان دانش اموزان سالم (ویژه منطقه)
کارکنان محترم و اولیاء گرامی
 با موضوعات
1- شیوه های زندگی سالم
2- پیشگیری از رفتارهای پر خطر
 وبا محورهای
 - پیشگیری از دخانیات
 - پیشگیری از سوئ مصرف مواد
 - پیشگیری از خشونت
 شرکت نمایند و مهلت ارسال آثار منتخب به کارشناسی سلامت و پیشگیری منطقه حداکثر تا 93/11/10   می باشد.
 توجه :
 مقالات در کاغذ A4  به صورت تایپ شده با رعایت قوانین نگارش و با ذکر حداقل 5 منبع همراه با لوح فشرده ی متن تایپ شده ارسال گردد.
     
 
اخبار/مقالات  
مسابقه کتابخوانی
با سلام وادب و مهر
به مناسبت هفته کتاب خوانی از تاریخ 93/8/24 مسابقه کتابخوانی
جهت اولیائ گرامی و دانش آموزان برگزار می گردد
کتاب اولیائ :کتاب بلوغ و سلامتی نوجوان
کتاب دانش آموزان : کتاب (نوجوانی 2)
نویسنده ابراهیم اصلانی- انتشارات :موسسه فرهنگی مدرسه برهان 88800324-الی 29
     
 
مسابقات قرانی  
مسابقات قرانی
به نام خداوند مهربان
در تاریخ 93/9/24 زنگ مسابقات قرانی نواخته شد
و مسابقات در قالب قرائت - حفظ - احکام و تفسیر قران آغاز گردید