مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
   
معرفی مدیریت
 

 

مدیریت محترم :سرکار خانم رجبی

رشته تحصیلی : لیسانس ادبیات زبان انگلیسی- فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی


 آموزش های دوره ای : * مدیریت * روان شناسی * مشاوره 

آغاز فعالیت : 1367
سوابق : دبیر ،معاونت ، مدیریت ،- نظارت و ارزشیابی ،کارشناس مسئول دوره راهنمایی