مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
 

اخبار/مقالات

فرهنگ و هنر نقاشی
درس فرهنگ و هنر پایه هشتم
خانم جهان بین
نقاشی دانش آموز عزیز آریانا آگه پاک
 
 

94-95

 
محتوی الکترونیکی دانش آموز سارا روشنی یان
درس فرهنگ و هنر به موضوعیت سیمرغ کلاس 8/1