مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
 
  اخبار/مقالات  
 
 
فرهنگ و هنر نقاشی
درس فرهنگ و هنر پایه هشتم
خانم جهان بین
نقاشی دانش آموز عزیز آریانا آگه پاک
 
   
 
 
  94-95  
 
 
 
محتوی الکترونیکی دانش آموز سارا روشنی یان
درس فرهنگ و هنر به موضوعیت سیمرغ کلاس 8/1