مدرسه متوسطه دخترانه ایمان (دوره اول )
 
   
اخبار/مقالات
 
فرهنگ و هنر نقاشی
درس فرهنگ و هنر پایه هشتم
خانم جهان بین
نقاشی دانش آموز عزیز آریانا آگه پاک
     
   
94-95
 
 
محتوی الکترونیکی دانش آموز سارا روشنی یان
درس فرهنگ و هنر به موضوعیت سیمرغ کلاس 8/1