چاپ خبر
دبیرستان دخترانه ایمان (دوره اول) چهارشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
اطلاعیه امتحانات
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فرمود :
امتحانات پایان سال تمام مقاطع تحصیلی به جز پایه دوازدهم که
نهایی است،غیر حضوری خواهد بود.
در 11 پایه دیگر آزمون ها به صورت غیر حضوری و از طریق فرایند تجمیع نمرات ارزشیابی های مستمر،
ارزیابی های معلم و انجام تکلیف از طرف دانش آموزان داشته شکل خواهد گرفت.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فرمود :
امتحانات پایان سال تمام مقاطع تحصیلی به جز پایه دوازدهم که به کنکور منتهی شده و
نهایی است،غیر حضوری خواهد بود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:
در 11 پایه دیگر آزمون ها به صورت غیر حضوری و از طریق فرایند تجمیع نمرات ارزشیابی های مستمر،
ارزیابی های معلم و انجام تکلیف از طرف دانش آموزان داشته شکل خواهد گرفت.
انتهای پیام/.