چاپ خبر
دبیرستان دخترانه ایمان (دوره اول) چهارشنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۷
تقدیر
دانش آموزان عزیز متشکریم متشکریم متشکریم
زهره مهدوی ثابت و کیمیا عزیزی رتبه دوم و یاسمن توسلی رتبه سوم
در جشنواره کشوری دریا رشته تحقیق و پژوهش
 
دانش آموزان عزیز متشکریم متشکریم متشکریم
زهره مهدوی ثابت و کیمیا عزیزی رتبه دوم و یاسمن توسلی رتبه سوم
در جشنواره کشوری دریا رشته تحقیق و پژوهش
 
انتهای پیام/.